Café Mezzanine

 

5.11.21 \ 18:00

Vernisáž - dernisáž výstavy fotografií Ondřej Blaho

V pátek 5.11. proběhne vernisáž - dernisáž výstavy fotografií Ondřeje Blaha za účasti autora, zveme!